Convenant tussen Leerlingzaken en PO- en VO-scholen

 In volgend bestand treft u de samenwerkingsafspraken aan tussen de gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Convenant Samenwerkingsafspraken tussen Leerlingzaken en scholen (PDF)