Protocollen

Stichting Scholengroep Spinoza hanteert protocollen in het ziekteverzuim, boventalligheid, aanvang en einde dienstverband, begeleiding en beoordeling en vaste benoeming.