Procedure interne sollicitanten

(Instemming GMR verkregen op 30 maart 2015)

 

Voor een gesprek worden uitgenodigd mensen die geschikt geacht worden om de betreffende vacature te vervullen. Daarbij wordt GEEN onderscheid gemaakt tussen intern of extern.
Niet-gekwalificeerde kandidaten worden niet opgeroepen, wederom zonder onderscheid tussen intern of extern. Wel zal de leidinggevende van de niet-geselecteerde interne kandidaten een gesprek met de betreffende sollicitanten hebben in het kader van goed HR-beleid. Zij hoeven echter niet opgeroepen te worden voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie. Met ‘intern’ wordt hier bedoeld per locatie.