Regeling beginnende docenten

De cao zegt dat m.i.v. 1 augustus 2009 beginnende docenten gedurende hun eerste jaar van aanstelling recht hebben op een reductie van hun lesgevende taak met 20%. Wat betekent dit voor de berekening van de betrekkingsomvang?

  • Om met een reductie van 20% op het gewenste aantal uren uit te komen, moet het oorspronkelijke aantal lessen voor een beginnend docent met 1,25 worden vermenigvuldigd. (12 lessen is 80% van 15 lessen; 15 lessen is 1,25 x 12 lessen);
  • Bij een volledige baan is de aanstelling opgedeeld in 1275 klokuren voor lesgebonden taken en 384 klokuren voor niet-lesgebonden taken;
  • Wanneer we de totale aanstelling met 1,25 vermenigvuldigen, verhogen we ook het niet- lesgebonden deel, terwijl de regeling beginnende docenten dat niet bedoeld heeft; We moeten dus onderscheid maken tussen de deeltijdfactor van de lesgebonden taak, die met 1,25 moet worden vermenigvuldig, en van de niet-lesgebonden taak, die bij beginnende docenten gelijk is aan die van gevorderde docenten bij een bepaalde deeltijdfactor;
  • A = het oorspronkelijke aantal uren, uitgedrukt in een werktijdfactor. B = het oorspronkelijke aantal uren x 1,25, uitgedrukt in een werktijdfactor;
  • De werktijdfactor van een beginnend docent bij een deeltijdvacature wordt als volgt berekend: wtf = ((B x 1275) + (A x 384)) / 1659
     

Voorbeeld, bij een vacature van 12 lessen
 

12 lessen is 0,4320 fte bij
lesuur van 45 minuten
12 lessen is 0,4615 fte bij
lessen van 50 minuten 
A = 0,4320 A = 0,4615
12 lessen x 1,25 = 15 lessen;
15 lessen = 0,5400 fte 
15 lessen = 0,5769 fte
bij lessen van 50 minuten
B = 0,5400 B = 0,5769
Wtf = ((0,5400 x 1275) +
(0,4320 x 384)) / 1659
wtf = ((0,5769 x 1275) +
(0,4615 x 384)) / 1659
Wtf = 854 / 1659 = 0,5150 fte                       wtf = 913 / 1659 = 0,5502 fte

Om 12 lessen te geven wordt de
beginnende docent benoemd in 
een tijdelijke aanstelling van 0,4320 fte 
met een tijdelijke uitbreiding van 
0,0830 fte

Om 12 lessen te geven wordt de
beginnende docent benoemd in
een tijdelijke aanstelling van 0,4615 fte 
met een tijdelijke uitbreiding van
0,0887 fte

 


Deze redenering gaat op tot 80% van het aantal lessen bij een volledige aanstelling. Bij grotere vacatures zou de wtf voor de beginnende docent boven 1,0000 uitkomen. Deze vacatures moeten worden opgesplitst. Dit geldt vanaf vacatures van 22 lessen van 45 minuten en vanaf 20 lessen van 50 minuten.