Salaris na promotie

Vaststellen nieuwe salaris na promotie 2014 


Tot 2003 is in de cao vo vastgelegd geweest hoe het nieuwe salaris van een gepromoveerde medewerker tot stand kwam. Daarna is deze regeling vervallen uit de cao vo en heeft scholengroep Spinoza een aanvullende regeling op de cao vo gemaakt, welke gebaseerd was op de oude regeling in de cao vo. Sinds 2010 zijn de salarisschalen voor het OP fors ingekort. Daardoor hebben medewerkers in het onderwijs vaak meerdere verhogingen per jaar gehad. Voor docenten kwam daar de functiemix bovenop, waardoor veel meer mensen in LC en LD werden benoemd. 

Om de loonkostenstijgingen te beperken heeft het CvB voorgesteld om de promotieperiodiek te schrappen. Op 20 februari 2014 heeft de GMR met dit voorstel ingestemd. Het salaris na promotie wordt daardoor bepaald door betrokkene eerst een periodiek toe te kennen in de oude salarisschaal en daarna in te passen in de naast hoger gelegen periodiek in de nieuwe functieschaal. Dit geldt echter uitsluitend per 1 augustus van enig schooljaar.

Indien een personeelslid tijdens een schooljaar bevorderd, wordt het salaris vastgesteld op het naast hogere bedrag in de nieuwe functieschaal.

De bindingstoelage voor degenen, die voor promotie in de eindschaal van hun vorige functie zaten, blijft dat jaar behouden.