Afschaffen aanvullende Spinozaregeling ouderschapsverlof


De aanvullende Spinozaregeling die eind 2006 was afgesproken gaf de mogelijkheid tot opname van het ouderschapsverlof (betaald en onbetaald) over maximaal 2 jaar op te splitsen in maximaal twee periodes. Destijds gold dit als aanvulling op de wettelijke kaders. Inmiddels is vanaf 1 januari 2015 in het kader van de “Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden“ de ouderschapsverlofregeling zodanig verruimd, dat de aanvullende Spinozaregeling een beperking vormt op de huidige wettelijke kaders. De GMR heeft op 1 juli 2015 ingestemd met het afschaffen van de aanvullende Spinozaregeling ouderschapsverlof. Medewerkers mogen in onderling overleg met de leidinggevende bepalen hoe zij het ouderschapsverlof willen inzetten en op welke momenten.