EHBO en BHV


EHBO

De werkgever kan de werknemer die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma belasten met de eerste hulp bij ongevallen. De hiermee belaste werknemer ontvangt daarvoor een maandelijkse toelage van 9,47 euro bruto per maand.

Leden van het OOP kunnen de 'buiten werktijd' besteedde tijd voor een cursus EHBO laten bijschrijven op de verlofkaart of laten uitbetalen via de loonadministratie, uiteraard na goedkeuring door hun direct leidinggevende.

BHV

De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR het beleid vast dat gericht is op het realiseren van een gezonde en veilige leer- en werkomgeving binnen de instelling, bedoeld voor alle geledingen. Binnen dit beleid worden ten aanzien van de werknemers in ieder geval afspraken gemaakt over:

a. het bewerkstelligen van sociale en fysieke veiligheid,
b. het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld,
c. het voorkomen van ziekteverzuim,
d. de personeelszorg,
e. de scholing en begeleiding van werknemers die nodig is met het oog op het realiseren van het voorgaande.

Deze afspraken richten zich in het bijzonder ook op werknemers met toezichthoudende taken en de bedrijfshulpverleners. De BHV'er heeft recht op een maandelijkse toelage van 15,00 euro bruto per maand (huidige CAO-VO).