Regeling Vakbondscontributie 
 

Artikel 1 Karakter van de regeling

Deze regeling maakt de inzet mogelijk van bestanddelen van het brutoloon voor de betaling van de vakbondscontributie.
 

Artikel 2 Vakbondscontributie

De volledige contributie komt voor de regeling in aanmerking.
 

Artikel 3 Voorwaarden voor de belastingvrije vergoeding van de vakbondscontributie

De regeling is van toepassing op die werknemers die lid zijn van een vakvereniging die is aangesloten bij een der centrales die partij zijn bij de totstandkoming van de CAO.

Toelichting, dit betreft de volgende organisaties:

 • ACOP: AOb en ABVA/KABO
 • CCOOP: OCNV
 • CMHF:
  Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie/O (NVLF/O).
  Vereniging Leraren Beeldende Vakken (VLBV).
  Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS).
  Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel (NVOP).
  NVS-NVL, vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders.
  Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT).
  Unie, vakorganisatie voor BVE-veld en VO (UNIE BVE-VO).

  Een aanvraag kan, per betaald contributiebedrag, slechts bij één werkgever worden ingediend. De werknemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van een foutieve opgave.
   

Artikel 4 Bronnen

Voor de betaling van de vakbondscontributie kunnen de volgende opgebouwde aanspraken worden ingezet:

 • Eindejaarsuitkering
 • Extra eindejaarsuitkering (geldt alleen voor OOP in schaal 1 t/m 8)
   

Artikel 5 Procedure

 • De werknemer moet vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald aan de werkgever kenbaar maken dat hij/zij van deze regeling vakbondscontributie gebruik wenst te maken.
 • Daartoe dient de werknemer een verzoek met verklaring/factuur in via het Interaction Center van HR2day.