Dienstreizen
 

In de huidige CAO-VO is afgesproken dat de werkgever bij het verstrekken van een vergoeding voor verplaatsingskosten verplicht is gebruik te maken van de salderingsregeling zoals opgenomen in paragraaf 21.1.4 van het handboek loonheffingen.

De salderingsregeling komt er in het kort op neer dat de vergoeding van € 0,28 per km niet hoeft te worden belast zolang de totaal verstrekte vergoedingen per werknemer in een fiscaal jaar in het kader van woon-werk en dienstreizen per kilometer niet hoger zijn dan € 0,19 per km (zie onderstaand voorbeeld). 

Op grond van deze regeling vergoeding dienstreizen worden de kilometervergoedingen ad € 0,28 per km geacht mede een vergoeding te zijn voor de uitbetaalde reiskosten in het kader van woon-werkverkeer.
 

Voorbeeld

Een werknemer krijgt in een kalenderjaar een reiskostenvergoeding van in totaal € 2600 bestaande uit:

  • een vergoeding voor 10.000 woon-werkkilometers x € 0,12/km= € 1.200 en
  • een vergoeding voor 5.000 kilometers wegens dienstreizen x € 0,28/km= € 1400

Saldering leidt dan tot het volgende resultaat: totale reiskostenvergoeding € 2600: aantal kilometers 15.000= een gemiddelde vergoeding van € 0,17 per kilometer. Oftewel, na saldering is de totale reisvergoeding onbelast. 
 

Declaraties kunnen via het Interaction Center van HR2day worden ingediend. Hier kan gekozen worden voor declaratie "onkosten", zijnde OV-reizen en parkeerkosten of declaratie "kilometers". 

Regeling vergoeding dienstreizen (PDF)