Verhuiskosten

Zie Regeling Verplaatsingskosten CAO-VO.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten moet worden voldaan aan de voorwaarden in bijlage 3 van de huidige CAO-VO.

Aanvraagformulieren tegemoetkoming verhuiskosten (PDF)