Nieuwe dienstverlener voor verzuimbegeleiding

Per 1 augustus 2018 werkt de Scholengroep Spinoza samen met een nieuwe dienstverlener op het gebied van verzuimbegeleiding: Pasha en Vink Bedrijfsartsen en partners (www.pashaenvink.nl) . De heren Pasha en Vink zijn BIG geregistreerde bedrijfsartsen met een ruime praktijkervaring in diverse sectoren, waaronder het Onderwijs. Pasha en Vink hebben als doel om werkgever en werknemer(s) op adequate wijze te adviseren over medische vraagstukken en andere thema’s op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen en goede onderlinge samenwerking tussen alle betrokken partijen om te komen tot structurele en duurzame inzetbaarheid. Deze aanpak sluit goed aan bij ons nieuwe verzuimbeleidsplan. Kern van dat plan is namelijk een continue dialoog tussen werknemer en werkgever over de aanpak van verzuim en het voorkómen ervan, gebaseerd op eigen regie van de werknemer en ondersteuning door de werkgever. Uiteindelijk moet deze aanpak bijdragen aan een verdere professionalisering van het gezondheidsmanagement en het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

De algemene gegevens van Pasha en Vink zijn de volgende:

De heer Pasha, bereikbaar via raafat.pasha@pashaenvink.nl

De heer Vink, bereikbaar via ed.vink@pashaenvink.nl

Beide heren zijn vijf dagen per week via de e-mail beschikbaar voor het personeel van de scholengroep Spinoza. Beiden zijn via hun e-mailadres ook bereikbaar voor een preventief arbeidsomstandighedenspreekuur. De spreekuren vinden per bedrijfsarts plaats op vaste dagdelen in de week. 

Een eerste verzuimgesprek met de bedrijfsarts vindt plaats op afspraak en na afstemming met onze casemanager(s), Elma Wattel of Angelique Timmer. De bedrijfsarts ziet de medewerker op de spreekuurlocatie gevestigd in het kantoorgebouw van het CAOP, Lange Voorhout 13, te Den Haag. Eventuele vervolggesprekken worden door de bedrijfsarts zelf ingepland in afstemming met de medewerker. 

Hieronder staan het voor Scholengroep Spinoza geldende verzuimprotocol (zowel in tekst als in beeld/hoofdlijnen) en het verzuimbeleidsplan:

Verzuimprotocol (PDF)  Verzuimprotocol in hoofdlijnen (PDF)

Verzuimbeleidsplan (PDF)