Fiscale regeling reiskosten

Jaarlijks wordt gekeken of er fiscale ruimte is om reiskosten woon-werkverkeer uit te ruilen met de eindejaarsuitkering. 

Op basis van de cao worden vergoedingen voor woon- / werkverkeer en dienstreizen gesaldeerd via de salderingsregeling. Wanneer er na toepassing van de salderingsregeling nog fiscale ruimte onbenut is gebleven, kan deze verrekend worden met jouw eindejaarsuitkering. Hier is dan sprake van een zogenoemde cafetariaregeling waarbij een bruto loonbestanddeel wordt uitgeruild voor een netto loonbestanddeel.

Concreet komt het erop neer dat door het éénmalig inleveren van een stukje bruto eindejaarsuitkering er voor hetzelfde bedrag een aanvullende netto reiskostenvergoeding verstrekt mag worden. Door het verschil in heffing van belasting ontstaat er een netto voordeel voor de individuele werknemer. De vermindering van de bruto eindejaarsuitkering heeft wel consequenties voor het totale brutoloon en voor de pensioengrondslag. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke voorzieningen (bv. huur- of zorgtoeslag).

Deelname verloopt via het Interaction Center in HR2day zie handleiding HR2day uitruil woon-werkverkeer.

Fiscale regeling reiskosten (PDF)